16161_7banners_website_03-6

Community Gent is essentieel een platform van dialoog, reflectie en uitdaging

16161_5banners_website-5

Ik strijd mee om de uitstraling van Gent internationaal aan te vuren!

 

16161_pascalevandamme_5banners_website
16161_5banners_website-3
16161_5banners_website-1
16161_bartv
16161_banner_website_filip

“Nabij en professioneel werken blijft een stevige basis van de Genste politie om het grote vertrouwen te behouden van haar bevolking. Digitalisering en diversiteit zijn ongetwijfeld belangrijke uitdagingen voor de volgende jaren.”

Cedric

“Ondernemen heeft heel wat gemeen met topsport. Zet onze Gentse talenten complementair in, presteer wanneer het erop aankomt, en ga voor topresultaten.”

16161_5banners_website-2

“De Community Gent is een brug tussen groot en klein, allen samen gaan we voor een beter en sterker Gent.”

Community Gent

@DeCommunityGent

19.07.2017

#klappengent Competenties zijn nodig maar het mag ook meer zijn - we zijn mensen aan het vormen- het mag breed blijven - solidair zijn bvb

Community Gent

@DeCommunityGent

19.07.2017

#klappenGent meer vrouwen moeten kiezen voor ICT opleiding - Digital is het nieuwe normaal en de toekomst en zeker voor jongeren @DeFlik

Community Gent

@DeCommunityGent

19.07.2017

#klappengent Zuilen moeten aanvaarden dat maatschappij verandert - opleiding mag geen slachtoffer worden van "verzuiling" - meer moed nodig

Community Gent

@DeCommunityGent

19.07.2017

#klappenGent Competenties zijn belangrijk eerder dan diploma's - de scholen mogen zich niet laten gijzelen door de zuilen

Community Gent

@DeCommunityGent

19.07.2017

#klappengent uitleg nodig aan kinderen hoe culturen in elkaar zitten - leidt tot begrip van elkaars verschillen

Community Gent

@DeCommunityGent

19.07.2017

#klappengent grote medewerking ouders bij ASO bij culturele achtergrond - samen eerder dan individueel - leerkrachten hebben een grote taak

Community Gent

@DeCommunityGent

19.07.2017

#klappenGent Zijn we er ooit in geslaagd om socio economische kloof in onderwijs op te lossen ? Toch niet dus quid diversiteit?

Community Gent

@DeCommunityGent

19.07.2017

#klappengent geen immersie bij St Bavo maar wel focus op Nederlands - algemene vakken kunnen wel in andere taal gegeven worden

Community Gent

@DeCommunityGent

19.07.2017

#klappenGent pleidooi voor actieve participatie van jongeren - zo wordt er ook opvoeding thuis gegeven - niet via boeken of schoolse lessen

Community Gent

@DeCommunityGent

19.07.2017

#klappengent Moet het hele systeem veranderen? Alles moet aangepast worden vindt Pascal Vanhoecke - ook interactie met de andere culturen

Community Gent is het samenwerkingsplatform van de stad Gent met haar organisaties en instellingen uit de Gentse wereld van onderwijs en wetenschap, cultuur, economie, zorg en sport. Zij beoogt twee doelstellingen (1) Enerzijds de dialoog te versterken tussen de belanghebbenden onderling alsook met de stad Gent en haar regio en dit door kennisdeling en het verbinden van organisaties en (2) anderzijds als city challenger een klankbordfunctie te vervullen t.a.v. het stadsbeleid.

Op die manier wil Community Gent bijdragen aan de versterking en de uitbouw van Gent en regio als ondernemende, innoverende, lerende, zorgende, sportieve en creatieve stad waar het goed is om te leven, te werken, te leren en te wonen.

Community Gent werkt rond 4 grote thema’s : diversiteit, digitalisering, globalisering en sociale verantwoordelijkheid. Deze worden behandeld in diverse werkgroepen: Wijze Vrouwen, Jong & Wijs, Expats, MAN talk.

 

Nieuws

14.07.2017

Gentse Feesten – Jongeren en Onderwijs

Lees verder
Archief

Agenda

Community Gent is essentieel een platform van dialoog, reflectie en uitdaging

Luc De Bruyckere

Ik strijd mee om de uitstraling van Gent internationaal aan te vuren!

 

Daniël Termont
PascaleVanDamme
DirkBosse
Khalid
Bart Vandesompele

“Nabij en professioneel werken blijft een stevige basis van de Genste politie om het grote vertrouwen te behouden van haar bevolking. Digitalisering en diversiteit zijn ongetwijfeld belangrijke uitdagingen voor de volgende jaren.”

Filip Rasschaert

“Ondernemen heeft heel wat gemeen met topsport. Zet onze Gentse talenten complementair in, presteer wanneer het erop aankomt, en ga voor topresultaten.”

Cedric Van Brantghem

“De Community Gent is een brug tussen groot en klein, allen samen gaan we voor een beter en sterker Gent.”

Lynn Wesenbeek